Dumaco Montfoort project Kasteel IJsselstein

Aan de rand van de binnenstad van IJsselstein bevindt zich het kasteelterrein. Op deze locatie heeft ooit het kasteel van IJsselstein gestaan, de eerste nederzetting waaruit de stad is ontstaan. Het kasteel is al in 1888 afgebroken. De resten van het kasteel, die zich voor het grootste deel in de ondergrond bevinden, is net als de kasteeltoren zelf een rijksmonument.

Om het kasteel weer terug te laten komen in IJsselstein is er een ontwerp gemaakt voor een kasteeltuin, waar men een heerlijke wandeling kan maken en kan genieten van de natuur. Zichtbaarheid van de monumentale ‘Loyer toren’ (de kasteeltoren) was het uitgangspunt voor het ontwerp. Met het ontwerp wordt een open ruimte gecreëerd waarbij de toren goed zichtbaar is en het kasteelpark een verbindend element is met het omliggende gebied.

De historie van het gebied wordt benadrukt met het terugbrengen van de kasteelcontour door een laag element dat de oude contour op een groen talud volgt. Plantvakken in het plateau bij de toren laten de afmetingen van de vroegere bebouwing zien.

Dumaco heeft voor de kasteeltuin in IJsselstein banken gemaakt die de vorm hebben van het kasteel. Als je het vanuit de lucht bekijkt zie je originele vorm terug van het kasteel. Hier hebben vele uren tekenwerk, productie en montage in gezeten,

Maar het resultaat mag er wezen.