John, het aanspreekpunt voor stagebegeleiding in Oss

Binnen Dumaco zijn we altijd bezig met het bouwen aan een sterke verbinding met het onderwijs en de jongeren in de regio van onze vestigingen. Door de jaren heen hebben we waardevolle contacten opgebouwd met leraren en leerlingen op scholen, zoals het Hooghuis Zuid. We werken samen aan kleine projecten en stimuleren snuffelstages om jongeren al vroeg kennis te laten maken met de praktijkopleidingen en technische opleidingen. Veel van deze jongeren stromen door naar een MBO-opleiding. Een van de belangrijke schakels in deze connectie is ons netwerk met MBO-scholen, zoals het Koning Willem I College.

We vinden het essentieel om jongeren te enthousiasmeren voor techniek en hen al vroeg bij Dumaco te betrekken. Tijdens open dagen laten we zien wat techniek inhoudt en proberen we hen te inspireren door bijvoorbeeld laswedstrijdjes en speciale projecten. John is in Dumaco Oss het aanspreekpunt als het gaat om de begeleiding van enthousiaste studenten tijdens hun stage. Wanneer we hem spreken vertelt hij met volle passie over zijn betrokkenheid bij diverse activiteiten voor kinderen en jong volwassen, waarbij hij streeft naar de beste leeromgeving.

BBL, BOL of stage

Gedurende de jaren heeft John een uitgebreid netwerk opgebouwd, waarin hij contacten onderhoudt met zowel docenten als studenten die betrokken zijn bij projecten of stages. Binnen dit netwerk faciliteert hij de deelname van studenten aan het BBL-programma, waarbij ze twee dagen naar school gaan en drie dagen werken met een leerwerk overeenkomst, of plaatst hij studenten direct in dienst bij Dumaco Oss, zoals met Lars.

Voor studenten van de BOL 4-opleiding faciliteert John stageplekken. In het eerste jaar werken ze actief in de werkplaats, terwijl ze in het derde en vierde jaar gerichte stages volgen, inclusief werkvoorbereiding en inkoop. Het vierde jaar wordt afgesloten met een eindstage, waarin studenten het volledige proces van offerte tot levering begeleiden.

Educatieve Initiatieven bij Dumaco Oss

John legt veel contacten met leraren voor snuffelstages en kleine projecten. Daarnaast geeft hij gastlessen over metalen producten die wij produceren voor alledaagse producten, zoals een telefoon. Hij is regelmatig te vinden op de stagemarkten van scholen, waar hij niet alleen zijn aanwezigheid toont, maar ook aantrekkelijke laswedstrijden organiseert, met prijzen voor de mooiste las.

Naast dit alles organiseert John jaarlijks een inloopavond op onze vestiging in Oss, niet alleen voor leerlingen, maar ook voor ouders, ooms, tantes, en anderen, waarbij de leerlingen zelf rondleidingen mogen verzorgen om het enthousiasme te delen.

Techniek als passie

Bij Dumaco beseffen we dat het niet alleen belangrijk is om technische vaardigheden over te brengen, maar ook een stukje bewustwording en opvoeding. We willen jongeren laten zien dat techniek niet alleen een vak is, maar een passie en een middel om een waardevolle bijdrage te leveren aan allerlei aspecten die wij in het dagelijks leven gebruiken. Daarom zijn samenwerkingen met scholen, de Stichting Metaalopleiding, en intensieve begeleiding binnen Dumaco cruciale elementen om deze jongeren te helpen slagen. 

We blijven ons inzetten om hen niet alleen technische vaardigheden aan te leren, maar ook levensvaardigheden die hen klaarstomen voor de toekomst. “Soms is het wel een uitdaging om met de verschillende achtergronden en persoonlijke uitdagingen van de jongeren om te gaan. Daarom overwegen we om meer specifieke werkgroepen te vormen waardoor we de jongeren extra begeleiding kunnen bieden,” vertelt John. Door deze extra aandacht kan een optimale ontwikkeling gewaarborgd worden en kan er nog nauwer met de jongeren worden samengewerkt.