Het positieve effect van ketenintegratie op kwaliteit en leveringszekerheid

Een belangrijk thema binnen de maakindustrie is momenteel ketenintegratie. Een nauwere samenwerking in de gehele keten – waarbij bedrijfsprocessen worden geoptimaliseerd – zorgt onder andere voor efficiëntie, kostenbesparing en concurrentievoordeel. Een verregaande samenwerking met één partner zorgt voor een bepaalde betrouwbaarheid en een kwalitatief eindproduct. In dit artikel verkennen we wat ketenintegratie inhoudt en wat Dumaco hierin kan betekenen.

De voordelen van ketenintegratie

Ketenintegratie draait om het optimaliseren van het gehele bedrijfsproces om zo samen tot een goed eindproduct te komen. Dit omvat niet alleen fysieke goederenstromen, maar ook informatiestromen en de samenwerking met de klant. Ketenintegratie leidt tot meerdere voordelen, waaronder:

  • Uniforme kwaliteit: Door met één partner te werken, kunnen de kwaliteitsnormen duidelijk worden gedefinieerd en gehandhaafd. Hierdoor wordt er minder ruimte gelaten voor fouten en zijn producten consistent op een hoog niveau.
  • Efficiënt capaciteitsbeheer: Het is gemakkelijker om de productiecapaciteit te plannen en te optimaliseren met één betrouwbare partner. Dit betekent dat de beschikbare middelen efficiënter worden benut en de doorlooptijden verbeteren.
  • Commitment en samenwerking: Een nauwere samenwerking met één partner leidt vaak tot een grotere betrokkenheid en toewijding.
  • Snellere besluitvorming: In plaats van met verschillende bedrijven te onderhandelen en beslissingen te nemen, verloopt de communicatie en besluitvorming sneller en efficiënter met slechts één partner.

Every Part Counts

De slogan “Every Part Counts” weerspiegelt perfect de benadering van ketenintegratie van Dumaco. Het gaat niet alleen om fysieke onderdelen, maar om elk aspect van ons bedrijf, van medewerkers tot processen en machines, alles is noodzakelijk voor een uitstekend resultaat en een tevreden klant. Deze benadering geldt voor zowel kleine als grootschalige opdrachten. Wij zetten in op synergie en een efficiënt productieproces door geavanceerde technologieën te benutten, waarmee ze werkprocessen in de productieomgeving op elkaar af kunnen stemmen. Hierdoor wordt het productieproces geoptimaliseerd, met onder meer digitale orderverwerking op de werkvloer. Door de samenwerking van onze zeven vestigingen beschikken we over veel capaciteit en kunnen we snel inspelen op opdrachten in alle bewerkingen en metaalsoorten. Dankzij deze landelijke dekking is er ook altijd een lokale partner in de buurt.

Ketenintegratie: meer dan metaalbewerking

Als metaalbewerker maken we veel onderdelen voor een groter geheel. Op tijd, kwalitatieve producten leveren is daarbij essentieel, maar in veel gevallen gaat ketenintegratie nog een stap verder. Als partner proberen we onze klanten van begin tot eind geheel te ontzorgen door verschillende processen over te nemen. Enkele voorbeelden zijn:

  • Re-engineering of value engineering: Al in het ontwerpproces denken wij mee over de producten van de klant. Aan de hand van 3D tekeningen kijken we naar het meest optimale productieproces. Door het gebruik van optimale plaatafmetingen, een slimme pen/gatverbinding of graveerlijnen kan er veel tijd en dus ook kosten worden bespaard bij het produceren. Dit leidt tot minder meetfouten en is het een soort 3D puzzel die enkel op één manier past. Dit bespaart de lasser veel tijd.
  • Assemblage: Naast het produceren van plaat- en buiswerk op onderdelen niveau, kunnen we deze onderdelen ook lassen tot complete samenstellingen of zelfs tot volledig geassembleerde installaties. We kunnen niet alleen de volledige assemblage van projecten oppakken, maar bieden ook de mogelijkheid om losse onderdelen op tijd te leveren voor montage op locatie. Zo lassen we bijvoorbeeld veel leidingwerk voor klanten die het zelf monteren. Ook hebben wij voor een klant hun laadpalen voorgemonteerd waardoor zij alleen nog de elektrische afwerking hoefden te verzorgen.
  • Mechanische bewerking en nabehandelingen: We kunnen alle onderdelen, samengestelde producten en sub-assemblies leveren met de mogelijkheid voor machinale nabewerking en nabehandeling of coating. Zo voorzien we bijvoorbeeld de hierboven genoemde laadpalen ook van een poedercoating, isoleren we units voor reinigingsmachines met isolatiefoam en kunnen installaties volbad beitsen om lang mee te gaan op zee zonder te gaan roesten.

Wederzijds succes

Met ketenintegratie tillen we de samenwerking naar een hoger niveau. Het impliceert een wederzijdse afhankelijkheid tussen de betrokken partijen. Het gaat hierbij niet langer alleen om wie de goedkoopste is, maar om hoe beide partijen optimaal kunnen samenwerken voor wederzijds succes. Hierdoor verschuift de samenwerking van louter prijsgericht denken naar een partnerschap dat draait om synergie en kan bijdragen aan elkaars groei. Hierdoor ontstaat een win-winsituatie waarbij beide partijen profiteren en de samenwerking zich ontwikkelt tot een duurzaam partnerschap met een gedeelde visie.

Eén betrouwbare partner

Ketenintegratie is van cruciaal belang in een steeds complexere en mondiale markt. Door onze omvang kunnen we integreren in de keten van onze klanten, waarbij kwaliteit, snelheid en leveringsbetrouwbaarheid gewaarborgd zijn. De klant heeft één betrouwbare partner, zowel voor kleine aantallen als voor grote meer seriematige opdrachten. Dit biedt een duidelijk concurrentievoordeel en vermindert de complexiteit en onzekerheid die vaak gepaard gaan met werken met een groot aantal verschillende leveranciers.

Ontdek meer over onze jarenlange samenwerking met Interdam en wat we voor hen als partner betekenen in het ontwerpen van onderdelen.