Dumaco

Privacyverklaring

Dumaco gebruikt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Het gaat hierbij vooral om het beantwoorden van uw (aan)vragen, het verwerken de aangeleverde bestanden, het kunnen aanbieden van offertes of het kunnen uitvoeren van (technische) administratie. Voor het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van sollicitanten, uitzendkrachten/payroll werknemers, stagiaires en werknemers is er een aparte verklaring

Dumaco Europe B.V., gevestigd aan Kade 20 3371 EP Hardinxveld-Giessendam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De Functionaris Gegevensbescherming van Dumaco Europe B.V. is verantwoordelijk voor de uitvoering van alle zaken rondom privacy binnen alle dochterondernemingen en vestigingen. Hij/zij is te bereiken via avg@dumaco.com

Contact

https://www.dumaco.com
info@dumaco.com
0031(0) 852 733 317

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dumaco Europe B.V. verwerkt naast bedrijfsgegevens ook uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch.
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer indien u een betaling verricht bij Dumaco Portal.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dumaco Europe B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere marketinguitingen
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Hieronder vallen ook nieuwe features in de Dumaco Portal
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken voor Dumaco Portal
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Dumaco Europe B.V. en haar dochterondernemingen en vestigingen verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Dumaco Europe B.V. neemt geen geautomatiseerde besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dumaco Europe B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij gebruiken uw persoonsgegevens zolang dat nodig is, voor de doelen die we in deze verklaring noemen. Dit omvat zowel commerciële zaken waar onder het versturen van e-mail nieuwsbrieven of andere marketingacties, informatie rondom de wijziging van onze diensten en producten waaronder nieuwe features in de Dumaco Portal en ook het aanmaken van een account/login voor de Dumaco Portal. Daarnaast kunt u op ieder moment een verzoek doen om uw gegevens te laten verwijderen. Wij verwerken persoonsgegevens op grond van meerdere grondslagen en hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Aanschaf producten/diensten via Dumaco Europe B.V., haar dochterondernemingen of vestigingen waaronder telefonisch of e-mail contact, afleveren van goederen of diensten of afhandeling van betaling: Contractuele of wettelijke verplichting: 7 jaar
 • Aanschaf producten/diensten van de Dumaco Portal via Dumaco Europe B.V, waaronder telefonisch of e-mail contact, afleveren van goederen of diensten of afhandeling van betaling. Contractuele of wettelijke verplichting: 10 jaar (e-Commerce)

Delen van persoonsgegevens met derden

Dumaco Europe B.V verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dumaco Europe B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dumaco Europe B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 • Functionele cookies t.b.v. noodzakelijke functionaliteiten in de Portal alsmede de voorkeuren van een gebruiker toepassen.
 • Analytische cookies t.b.v. statistieken: Google Analytics, Google Optimize, HotJar
 • Tracking cookies t.b.v. Marketing: LinkedIn, Google Search, Google Ads, YouTube, Meta Platforms.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dumaco Europe B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar avg@dumaco.com

Voordat we aan uw verzoek kunnen voldoen, zijn we wettelijk verplicht u te identificeren indien dit noodzakelijk blijkt te zijn. Dumaco Europe B.V . wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dumaco Europe B.V . neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via avg@dumaco.com

Datalek gevonden?

Een datalek kunt u ons melden door ons te bellen of te mailen naar avg@dumaco.com. Dumaco houdt zich aan de Meldplicht Datalekken. Dit betekent dat wij een ernstig datalek van persoonsgegevens binnen 72 uur na constatering van het datalek melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.