Blijvend investeren in gezondheid en vitaliteit medewerkers

Onze productiemedewerkers zijn het hart van ons bedrijf en een gezonde, veilige werkomgeving is dan ook essentieel voor ons succes. Het verbeteren en bevorderen van de vitaliteit van onze medewerkers, bijvoorbeeld door maatregelen die de fysieke belasting verminderen, heeft daarom onze aandacht en staat centraal in ons vitaliteitsbeleid. Door middel van een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) in samenwerking met Bedrijfsartsen5 geven we hier alle aandacht aan. We zetten dit onderzoek hier kort uiteen.

Gezonde en veilige werkomgeving

Centraal in het PMO staat de healthcheck. Tijdens dit onderzoek wordt niet alleen de werkomgeving of werkplek beoordeeld maar is juist uitgebreid aandacht voor bijvoorbeeld voeding, fysieke gezondheid en geestelijk welzijn. Voorafgaand aan de lichamelijke onderzoeken vullen de deelnemers een vragenlijst in. De resultaten leiden tot een persoonlijk gezondheidsadvies voor de medewerker. Dit advies heeft een praktische insteek, medewerkers kunnen meteen aan de slag met de resultaten.

Dumaco krijgt enkel informatie, geen uitslagen, op groepsniveau. Dat betekent dat wij uitgelegd krijgen welke verbeterpunten of mogelijkheden er zijn waar al onze medewerkers, ook de niet-deelnemers, baat bij hebben. Zo kunnen wij onze werkomgeving- en omstandigheden blijven verbeteren.

Privacy gewaarborgd

Medische gegevens en uitslagen zijn natuurlijk privé en we doen er alles aan om de privacy van onze medewerkers, in elk opzicht, te waarborgen. Dit onderzoek is echt puur voor de werknemer bedoeld: mensen zijn zelf verantwoordelijk voor hun gezondheid.

Maar het belangrijkste is het bewustwordingsproces. Werknemers en collega’s onder elkaar worden, mede door dit project , zich steeds meer bewust van het belang van gezonde, veilige werkomstandigheden en wat daarvoor nodig is. Het is in ieders belang dat we binnen Dumaco gezond, veilig en met plezier kunnen werken.