Met groen staal naar duurzaamheid in de volledige productieketen

Bij Dumaco ontvangen we steeds vaker verzoeken van klanten over de mogelijkheden om gezamenlijk het productieproces te verduurzamen en milieuvriendelijker te maken. Het produceren en bewerken van metaal vergt namelijk aanzienlijke hoeveelheden energie. Daarom is het van groot belang om gezamenlijk maatregelen te nemen om het energiegebruik te verminderen. Bij Dumaco kijken we continu naar nieuwe mogelijkheden om dit te realiseren.

Verminderen CO² uitstoot

Jaarlijks investeert Dumaco in nieuwe machines met een lager energieverbruik. Daarnaast kijken we ook naar andere aspecten, zoals transport en verpakkingsmaterialen. De basis voor een duurzame strategie is het meten, bijhouden en verminderen van de CO²-uitstoot. Wereldwijd worden de volgende categorieën1 gehanteerd om op verschillende niveaus verbeteringen te kunnen doorvoeren en de emissies te verlagen:

  • Scope 1: omvat de uitstoot van zaken die Dumaco bezit of beheert, zoals machines en bedrijfsvoertuigen. Door jaarlijks te investeren in nieuwe machines die energiezuiniger produceren is Dumaco onder meer in staat om haar uitstoot te verminderen.
  • Scope 2: richt zich op indirecte emissies, zoals de stroom die nodig is voor de machines. Dumaco heeft op meerdere panden zonnepanelen liggen en heeft de intentie om dit de komende jaren verder uit te breiden.
  • Scope 3: omvat emissies die niet direct worden beheerd door Dumaco, zoals de metalen platen die worden ingekocht.

Als organisatie zijn we verantwoordelijk om de uitstoot van CO2 veroorzaakt door Scope 1 en 2 terug te dringen. Hiervoor streven we ernaar om onze CO2-voetafdruk met 50% te verminderen in 2030 (ten opzichte van 2020).

Groen staal als duurzaam antwoord

Als het gaat om scope 3, dan kunnen we dit alleen realiseren in samenwerking met leveranciers en klanten. De EU-staalindustrie werkt nu volgens het klimaatakkoord van Parijs aan twee reductiedoelstellingen: namelijk 30 – 40% reductie tegen 2030 en een volledig CO2-neutraal proces tegen 20502. Deze ontwikkelingen houden we nauwlettend in de gaten. 

Bij de reductie van CO2 uitstoot bij de productie van staal is de oplossing het produceren en leveren van groen staal, hier zijn enorme winsten te behalen. Staalproductie veroorzaakt ongeveer 7% van alle wereldwijde CO2-emissies3.  Als marktleider in de Benelux willen we graag voorlopen. Daarom investeren we, in samenwerking met onze partners, om ook groen staal te kunnen leveren en kijken we naar de mogelijkheid tot circulaire engineering.

Groen staal houdt in dat staal wordt geproduceerd met behulp van groene stroom of waterstof. Deze benadering kan resulteren in een CO2-reductie die kan oplopen tot maar liefst 97% in vergelijking met de traditionele methoden4.

Daarnaast wordt al decennialang het staalschroot gescheiden en hergebruikt om nieuw staal te produceren. Groen staal is daarmee een goed alternatief voor klassieke staalproducten en draagt bij aan het behalen van de doelstellingen van scope 3. Zowel voor Dumaco als ook voor al haar klanten.

Duurzame toekomst die maken we samen

We zijn in overleg met klanten en leveranciers om de bovenstaande visie concreet vorm te geven. Gezamenlijk willen we de mogelijkheden onderzoeken om onderdelen uit groen staal te halen.

Transitie voor de metaalbranche

De metaalketen verduurzamen kunnen we niet alleen, hier hebben we de hele metaalverwerkende industrie voor nodig! Door zelf nu al doelstellingen op te nemen om duurzamere materialen in te kopen, kan iedere partij in de branche bijdragen aan het versneld vergroenen van de staalproductie en bewerking.

Deze transitie zal voor ons allen een nieuwe manier van denken gaan vergen: De toekomst gaat over circulaire engineering, groen bewust inkopen en duurzame metaalbewerking. En die toekomst is nu al begonnen…. Dumaco is er klaar voor!

Wilt u weten welke groene oplossingen er al beschikbaar zijn en hoe duurzame staalproducten ingekocht kunnen worden? Laat het ons weten! Neem hiervoor contact op met onze salesmanager Erik van Gerwen via info@dumaco.com of maak telefonisch een afspraak via 0031(0) 852 733 317.

  1. CO² categorieën zoals benoemd in het Greenhouse Gas Protocol ↩︎
  2. Wat is het doel van het Klimaatakkoord? | Klimaatakkoord ↩︎
  3. Cleaning up steel is key to tackling climate change | Financial Times ↩︎