Dumaco

Stroomlijnen processen: hogere leveringsbetrouwbaarheid

Stroomlijnen processen: hogere leveringsbetrouwbaarheid

procesoptimalisatie plaatwerk robotlassenEen van de strategische speerpunten van Dumaco is een steeds verdergaande integratie in de keten van onze klanten. Onze klanten rekenen erop dat het onderdeel dat door Dumaco geproduceerd wordt op het afgesproken moment ingebouwd of ingezet kan worden. Hoe beter wij daarin zijn, hoe meer mogelijkheden wij voor onze klanten creëren. Daarom bespreken we in dit artikel een aantal verbeteringen die wij met dit doel op procesniveau hebben doorgevoerd.

Ondanks dat wij ondertussen op de vloer alweer bezig met de volgende optimalisatieronde, staan wij graag even stil bij de verbeteringen die wij op de volgende fronten wisten door te voeren:

  • Focus aangebracht in productietechnieken
  • Logistieke stroom productie geoptimaliseerd
  • Orderproces waarin de klant nog meer centraal staat
  • 5S centraal bij herinrichting werkplekken
  • Kwaliteitscontrole uitgebreid

 

Focus aangebracht in productietechnieken

Elke locatie van Dumaco heeft, buiten de core technologies lasersnijden en zetten, zijn eigen specialiteit en expertise. Voor ’s-Gravenpolder is dat bijvoorbeeld buislasersnijden terwijl Montfoort vergaande mogelijkheden biedt in (robot)lassen, CNC draai- en freeswerk en assemblage. Een belangrijke stap in de integratie van al onze individuele bedrijven in de groep was dan ook het aanbrengen van focus in zowel de organisaties als het machinepark.

Het aanbrengen van focus resulteerde bijvoorbeeld in het verplaatsen van de water- en buislasersnijmachines van Montfoort naar ’s-Gravenpolder waar de capaciteitsuitbreiding zeer welkom was. In Montfoort hadden we vervolgens de ruimte om onze (robot)las-afdeling verder uit te breiden. Door specialisatie te stimuleren en te ondersteunen met investeringen in nieuwe machines wordt elke Dumaco vestiging een kenniscentrum voor bepaalde productietechnieken. Klanten van iedere vestiging kunnen daar dan vervolgens gebruik van maken.

cnc draai en freesmachine

 

Logistieke stroom productie geoptimaliseerd

Focus aanbrengen in de machines en productietechnieken van elke vestiging maakt ook ruimte voor een optimalisatieslag als het gaat om de dagelijkse operationele stroom. Met name in Montfoort is de logistieke stroom in de fabriek aangepakt, een proces waarvan de gestegen leveringsbetrouwbaarheid een direct gevolg is.

De one stop shop gedachte van Dumaco heeft ertoe geleid dat de logistieke stroom erop gericht is dat een product in één vloeiende beweging door de fabriek reist. Van de binnenkomst van het plaat materiaal, de bewerking, afwerking en assemblage tot aan de kwaliteitscontrole en levering is nu één uniforme flow. Dat zorgt voor een korte doorlooptijd maar maakt ook een stringentere kwaliteitsborging mogelijk.

 

Orderproces waarin de klant nog meer centraal staat

De klantgerichte aanpak aan de productiekant moet natuurlijk ook doorgevoerd worden aan de klantzijde. Daarom zijn de afdelingen verkoop-, werkvoorbereiding- en planningsafdelingen samengebracht en zijn hun processen nog meer op elkaar afgestemd. Dat heeft een aantal belangrijke voordelen:

  • Dumaco kan al in een vroeg stadium meedenken of bewegen met de klant. We adviseren op het gebied van bijvoorbeeld constructie, materiaalkeuze en productietechnieken.
  • Snel en adequaat reageren op vragen van klanten.
  • Maakt een hogere mate van ketenintegratie mogelijk doordat levering en doorlooptijden afgestemd kunnen worden op interne processen klant.

 

5S centraal bij herinrichting werkplekken

Het optimaliseren van de logistieke stroom legde ook een aantal verbeterpunten bloot op de individuele werkplekken. Bijvoorbeeld bij de robot-lasboxen en de CNC draai- en freesmachines zijn de werkplekken heringericht met het oog op de 5S-principes en natuurlijk veiligheid. Ook dit heeft bijgedragen aan de verbeterde doorlooptijd, kwaliteit en hogere leveringsbetrouwbaarheid.

 

lasersnijden

Kwaliteitscontrole uitgebreid

De kwaliteitscontrole heeft een andere rol gekregen in het order- en productieproces. Waar voorheen alle controles en metingen uitgevoerd werden door de individuele afdelingen of operators zijn er nu vaste meetmomenten gedefinieerd. Zowel werkstukken als gereed product komen op bepaalde moment, afhankelijk van de klantvraag en -eisen steekproefsgewijs of 100%-controle, in de centrale meetkamer terecht. Met de nieuwste 3D-meetapperatuur bepalen we of de resultaten aan alle eisen voldoen.

We hebben onze meetafdeling een leuke uitdaging voorgelegd: We willen nauwkeuriger meten dan zelfs onze klant dat doet! Alleen zo kunnen we, nu en in de toekomst, een constante kwaliteit garanderen.

 

Naar de toekomst

Met dit stuk geven we onze klanten en partners een actueel kijkje in de keuken. Tegelijkertijd is dit stuk op het moment van lezen alweer verouderd want we blijven natuurlijk op vele fronten verbeteringen doorvoeren. Hopelijk kunnen we over enkele maanden weer zo’n stuk publiceren en nog beter laten zien waar het bij Dumaco allemaal om draait; de best mogelijke partner zijn op het gebied van plaatwerk.

Vragen, opmerkingen of wilt u weten hoe een samenwerking met Dumaco er voor u uit zou zien? Ons team staat voor u klaar.