Dumaco

Metaal ponsen versus lasersnijden

Metaal ponsen versus lasersnijden

Door de opkomst van de fiberlaser is het ponsen van metaal een ‘niche’ bewerking geworden. Het wordt niet meer zo vaak ingezet als voorheen. Een laser kan elke 2D vorm snijden zonder gereedschapswissel en met een doorgaans hogere snelheid. In veel gevallen wordt de voorkeur gegeven aan het lasersnijden. Maar ponsen heeft zijn eigen voordelen. Kostentechnisch is het nog steeds een aantrekkelijke optie in veel projecten. Met name seriematig werk waarbij minder complexe vormen in het metaal worden gevormd profiteert de ponsmethode.

Hoe werkt ponsen?

Ponsen is één van de plaatbewerkingstechnieken die wij in huis hebben. Tijdens het ponsen worden er contouren en inkepingen gedrukt uit plaatwerk.  Het principe is simpel:

  1. Het plaatwerk wordt gelegd tussen de pons en het matrijs.
  2. De pons drukt met hoge kracht vormen of gaten in het plaatwerk.
  3. Al het overgebleven materiaal wordt verzameld voor hergebruik (recycling).

De gaten die in het metaal worden gedrukt kunnen in principe elke gewenste vorm hebben. Het ponsen is vooral aantrekkelijk bij grote seriegroottes met lage complexiteit. Daarnaast is het een perfecte keuze bij veel rechthoekige stukken.

Het gaat bij het ponsen om meer dan alleen de snedekwaliteit. Een voordeel van het ponsen ten opzichte van lasersnijden is het ontbreken van warmte inbreng. Contouren worden uit het materiaal gedrukt waardoor nabewerkingen als coaten of lakken verminderd worden.

De kwaliteit van het ponsen

We gaven al eerder aan dat ponsen een zeer hoge nauwkeurigheid heeft. Maar wat beïnvloedt de kwaliteit van het ponsen?

Deze wordt bepaald door een paar belangrijke factoren:

  1. De grootte en vorm van de matrijs en pers;
  2. De hoeveelheid kracht van de machine;
  3. De conditie van de machine: ponsgereedschappen hebben een ‘houdbaarheidsdatum’, wanneer deze versleten zijn, verminderd de kwaliteit van het eindproduct.
  4. De dikte en hardheid van het materiaal.

Als u bijvoorbeeld een rond gat ponst, wordt over het algemeen aanbevolen dat de minimale diameter van het gat groter is dan de dikte van het metaal. Voor stevige metaallegeringen moet de grootte van het gat echter mogelijk nog groter zijn dan de algemene aanbeveling aangeeft.

ponsen machine medewerker dumaco

Ponsen versus lasersnijden

Wanneer het tijd is om te beslissen over de inzet van de verschillende bewerkingsmethoden in een project, zullen machine-operators geconfronteerd worden met een aantal opties. In sommige gevallen is het lastig kiezen tussen ponsen en lasersnijden. Moeten er in het plaatwerk gaten of vormen worden gemaakt? Dan zijn beide bewerkingen in principe een goede optie. Of toch niet?

Welke factoren bepalen de uiteindelijke keuze tussen ponsen en lasersnijden?

1.     Kostenfactoren

Productiesnelheid
Ponsmachines zijn sneller in staat om gaten te snijden dan met lasersnijmachines. Als u werkt aan een onderdeel met veel gaten – zeg 10.000 – is ponsen de juiste keuze.

Complexiteit
Lasersnijmachines zijn ideaal voor het maken van complexere vormen als rondingen of andere details.

Seriewerk
Ponsen is het meest geschikt voor grotere series. Het omzetten van het gereedschap in een ponsmachine duurt te lang voor korte series. In dat geval is lasersnijden meer voor de hand liggend. Deze zijn flexibeler en daardoor meer geschikt om verschillende kleinere series te produceren.

2. De materialen

De algemene vuistregel is dat ponsen beter werkt met dunnere materialen, terwijl lasersnijders beter zijn voor dikkere materialen.

Andere variabelen waar men rekening mee moet houden:

Grootte
De grootte van de machine en de dikte van het materiaal samen bepalen de te gebruiken bewerkingsmethode.

Vorm
Rechthoekige materialen zijn ideaal voor ponsen, terwijl lasersnijders beter zijn voor het maken grotere of onregelmatige vormen.

3. Gebruik van het juiste gereedschap

Ponsen is minder flexibel dan lasersnijden. Zorg er bij het ponsen altijd voor dat het gereedschap 360 graden kan draaien. Hierdoor kan er effectiever geponst worden zonder extra gereedschapswisselingen.

Met lasersnijmachines is flexibiliteit ingebouwd. Ze zijn aanpasbaar op hoge snelheden, kunnen verschillende vormen maken zonder gereedschapswissel en zijn gemakkelijker in onderhoud.

Uiteindelijk is het belangrijk dat bovenstaande factoren worden meegenomen in de keuze voor de bewerkingsmethode. Hierbij gaan we altijd uit van de meest efficiënte, veilige, koste efficiënte manier.

lasersnijden trumpf machine detail