MCB Milieu & Techniek zorgt voor innovatie in afvalscheidingsketen

De kracht van vergaande ketenintegratie en partnership is dat het innovatie en co-creatie mogelijk maakt. Een prachtig voorbeeld hiervan is de nauwe samenwerking van MCB Milieu & Techniek en Dumaco ’s-Gravenpolder. In dit artikel bespreken we met MCB’s DGA, Maris van der Maas, hoe de partnership is ontstaan, waar de belangrijkste kansen liggen en hoe de toekomst eruit ziet voor de afvalscheidingsspecialist uit Roosendaal.

Over MCB Milieu & Techniek

Maris van der Maas is MCB medio 2000 gestart als dienstverlener op het gebied van onderhoud van glascontainers. Vervolgens is het bedrijf gegroeid door extra “schillen” toe te voegen rondom de bestaande bedrijfsactiviteiten. Zo is gestart met de productie van containers voor de gescheiden inzameling van afval. Al snel werd duidelijk dat de toegevoegde waarde ook in de logistiek kon worden gevonden. Waar voorheen de afnemers zelf de containers bij het bedrijf in Roosendaal kwamen ophalen is geïnvesteerd in transportmogelijkheden waardoor MCB nu de gehele keten van productie, onderhoud maar ook logistiek kan verzorgen.

Gedreven door duurzaamheidsagenda’s heeft de inzameling en recycling van afval de afgelopen jaren een vlucht genomen. Juist de flexibele cultuur, ketenintegratie en het denken in (engineering)oplossingen heeft er aan bijgedragen dat MCB Milieu & Techniek inmiddels in Nederland en daarbuiten bekend staat als dé leverancier van maatwerk in duurzame bovengrondse containerboxen.

Samenwerken in de afvalscheidingsketen

“MCB is continu op zoek naar verdere groei,” zegt Maris van der Maas, DGA van MCB Milieu & Techniek ”Die groei zoeken we veelal in maatwerk producten in nieuwe geografische markten en in marktontwikkeling”

Engineeringcapaciteit is essentieel voor het leveren van die maatwerk oplossingen. Ooit werkte er één engineer, inmiddels is er een heel team van engineers dagelijks bezig om producten te ontwikkelen die bijdragen aan een betere en duurzamere manier van inzamelen. Daarnaast is maatwerk belangrijk als het gaat over het inrichten van de publieke ruimte. Steeds vaker worden containers geproduceerd waarbij een architect medebepalend is geweest als het gaat om de uiteindelijke verschijningsvorm. Productietechnisch is dat vaak een uitdaging, en dus maatwerk.

Samenwerking met Dumaco

MCB Milieu & Techniek engineert, assembleert en verzorgt de logistiek. De losse onderdelen worden van vaste leveranciers betrokken. Dumaco’s vestiging in ’s-Gravenpolder is al jarenlang leverancier.

“Inmiddels kun je eerder spreken over een partnership dan van een traditionele afnemer-leverancier relatie,” verwoordt de heer Van der Maas. “Belangrijke kenmerken van die partnership is enerzijds een verregaande integratie in elkaars keten en anderzijds maximaal vertrouwen in elkaar.”

Co-creatie maakt innovatie mogelijk

Co-creatie gaat over ketenintegratie. MCB Milieu & Techniek integreert vergaand in de keten van hun klanten maar dat kan je niet alleen volgens van der Maas:

“Soms is onze kennis niet toereikend voor de optimale, maatwerk klantoplossing, maar “het kan niet” bestaat niet! Dan moet je dus teruggaan in de eigen keten en dan kom je snel uit bij je partners. Ik merk al jarenlang in de samenwerking met Dumaco ’s-Gravenpolder dat zij met hun kennis van materiaaleigenschappen en productietechnologie bijdragen aan de uiteindelijke klantoplossing. Door deze manier van ketenintegratie ontstaat co-creatie en echte innovatie. Innoveren kun je niet alleen, dat gebeurt altijd in de keten.”

Vertrouwen

Partnership en vertrouwen gaan hand in hand. Elkaar vertrouwen draagt bij aan transparantie. En transparantie zorgt weer voor eerdergenoemde co-creatie (ketenintegratie) en dus innovatie. Het is in de samenwerking volstrekt duidelijk waar wij met onze bedrijven staan, in welke kolommen wij opereren. Door die helderheid kunnen we onderzoeken hoe we elkaar het beste in kunnen zetten.

Synergie en uitbreiding productiemogelijkheden Dumaco

MCB Milieu & Techniek is al sinds 2006 klant van Dumaco ’s-Gravenpolder, toen nog ITM genaamd. Van de integratie van ITM bij Dumaco, met meerdere productielocaties in Nederland, hebben we eigenlijk alleen maar positieve ervaringen ondervonden. De beursdeelname aan de ESEF waar zij het nieuwe bedrijf presenteerden was uitstekend zegt van der Maas: “Ik denk dat de nieuwe naam en  de gezamenlijke beursdeelname echt iets heeft gedaan voor de saamhorigheid. Maar ook de door de synergie ontstane breedte en diepte in productiemogelijkheden werden meteen duidelijk.”

Duurzaamheid en circulariteit

Duurzaamheid is belangrijk. Vooral bij de levering naar overheden. Vooral in aanbestedingstrajecten is het aantoonbaar kunnen maken van zaken op het gebied van duurzaamheid een pré. Ook hier weer kun je alleen maar duurzamer opereren als je dat in de keten doet. Wat dat betreft is het belangrijk dat jouw ketenpartners een visie hebben op duurzaamheid en circulariteit. Het feit dat Dumaco duurzaamheid en circulariteit centraal stelt is dus een pré.

MCB Milieu & Techniek heeft al stappen gezet op het gebied van circulariteit, denk dan bijvoorbeeld aan het refurbishen van containers zodat de inzet van schaarse grondstoffen waar mogelijk beperkt kan worden.

De toekomst

“Sinds we met Dumaco samenwerken hebben we al meer dan tienduizend containers gebouwd. Onze afzetmarkt gaat inmiddels ook verder dan Nederland. Vooral in Scandinavië zien we echte groeimogelijkheden. MCB Milieutechniek staat voor maatwerk, en daarmee willen we ons ook blijven onderscheiden.

Om dat maatwerk mogelijk te maken hebben we partners nodig die in staat zijn om mee te veren, qua snelheid, qua co-engineering maar ook qua oplossend vermogen. Dumaco is een partner met wie we ook in de toekomst, graag samen blijven werken.”