Dumaco

Certificeringen

ISO 9001:2015

In de internationale norm ISO 9001 zijn de eisen voor kwaliteitsmanagementsystemen opgesteld. Kwaliteitssystemen is een breed begrip. Over het algemeen gaat het hierbij om het vermogen van een bedr…

EN1090-1:2009

Alle dragende staalconstructies en onderdelen hiervan dienen te zijn voorzien van een CE-markering. Met deze CE-markering verklaart de fabrikant dat aan alle constructieve eisen is voldaan. Om de C…

EN15085-2, niveau CL2

Speciaal voor de spoorwegindustrie is de EN15085-2 norm ontwikkeld. De norm gaat over de eisen die er worden gesteld aan het lassen van metalen materialen. Dit geldt voor zowel de productie als het…

NEN-EN-ISO 14001:2015

De NEN-EN-ISO 14001 is in het leven geroepen om de duurzaamheid van organisatie te verbeteren. Bedrijven kunnen deze internationale norm gebruiken om hun eigen milieubeleid stelselmatig vorm te gev…

ASME

ASME is organisatie die normen ontwikkeld in Amerika. In totaal zijn er zo’n 600 normen ontwikkeld door ASME die betrekking hebben op diverse technische gebieden, zoals bevestigingsmiddelen, sani…

EN 13445

EN 13445 is een norm die regels geeft voor het ontwerp, de fabricage en het testen van drukvaten. De norm geldt ook voor drukhoudende onderdelen.

ISO 14122

De ISO 14122 norm beschrijft de algemene eisen aan de toegang tot stationaire machines. Verder geeft de norm richtlijnen voor de juiste keuze van toegangsmiddelen tot de stationaire machine. Daarbi…

EN 14732

De internationale EN 14732 norm specificeert eisen voor de kwalificatie van lasoperatoren. Ook de eisen voor lasaggregaten voor gemechaniseerd en automatisch lassen worden omschreven in deze norm. …

EN 15614-1

In deze norm wordt gespecificeerd hoe een tijdelijke lasprocedure genormeerd kan worden door middel van lasproceduretesten. Dit is van toepassing op productielassen, reparatielassen en opbouwlassen…

EN 9606

De EN 9606 norm specificeert de eisen voor kwalificatietesten van lassers voor het smeltlassen van staal. De norm geeft een set technische regels voor een systematische kwalificatietest van de lass…

AWS D1.6

Deze norm beschrijft lasvereisten voor de fabricage en montage van gelaste constructies die onderhevig zijn aan ontwerpspanning en waarbij roestvrijstaal ten minste één van de materialen is gebru…

ISO 3834–2:2005
ISO 9001:2020
ISO 14001