Lasprocessen

Met de verschillende lastechnieken is het mogelijk om twee of meer componenten samen te voegen tot een nieuw onderdeel. De kwaliteit en betrouwbaarheid van de verbinding is cruciaal, dat is van de middeleeuwse smederij tot hedendaagse hightech toepassingen gelijk gebleven. Afhankelijk van het gekozen materiaal, de uitvoering en het aantal van het uiteindelijke product wordt er gekozen voor een lastechniek. In dit artikel bespreken we de achtergrond van die keuze en onze werkwijze op het gebied van lassen.

Lassen is een complexe bewerking. De verschillende materialen, afhankelijk van het formaat en dikte, vragen ieder om een specifieke lasmethode. Maar voor alle werkstukken is het doel gelijk: een zo sterk mogelijke verbinding van componenten. In dit artikel behandelen we de meest gebruikte lasmethoden en de lastechnieken welke gebruikt worden bij Dumaco.

 

De belangrijkste lasprocessen die wij binnen Dumaco gebruiken zijn:

 1. MIG/MAG;
 2. TIG;
 3. Laserlassen;
 4. Plasmalassen;
 5. Puntlassen;
 6. Stiftlassen.

De lasprocessen kunnen bij Dumaco worden uitgevoerd door middel van:

 • Handlassen;
 • Robotlassen.

 

Welke lastechniek er wordt ingezet is afhankelijk van de toepassing, materiaalsoort en het aantal producten.  Dit behandelen we later. We zetten eerst kort de technieken die bij Dumaco gebruikt worden uiteen.

Lassen manueel

MIG/MAG lassen

Afhankelijk van het te lassen materiaal kan men gebruik maken van het MIG (metal inert gas) of MAG (metal active gas) lasproces. Beide methodes behoren tot de zogenaamde booglasprocessen. MIG/MAG lassen is een type elektrisch booglassen waarmee gebruik wordt gemaakt van een afsmeltende elektrode. Bij dit proces wordt een lasdraad mechanisch aangevoerd in de lastoorts.  Deze lasdraad fungeert als elektrode en als toevoegmateriaal.  Dit zorgt voor een aanzienlijke verbetering van de lassnelheid. MIG/MAG lassen werkt met zowel massieve draden als gevulde draden. Gevulde draden bieden een nog hogere lassnelheid.

Het verschil tussen beide methoden is het gebruikte gas voor de bescherming van het smeltbad. Het gas zorgt voor de bescherming van het smeltbad tegen vervuiling en verbranding door binnendringen van zuurstof vanuit de omgeving in het smeltbad. Bij MIG lassen gebruiken we een inert gas (argon en in zeldzame gevallen helium). Bij MAG lassen maken we gebruik van een beschermgas welke als hoofdbestandsdeel argon heeft met een toevoeging van koolstofdioxide (CO2) en in voorkomende gevallen ook zuurstof. Het MAG lassen verschilt ten opzichte van MIG lassen. Het actieve gas reageert met het smeltbad omdat het actief is betrokken bij de zogenaamde gas-bad-reacties.

Het lassen met CO2 is daarnaast goedkoper dan met inert gas, dit is ook de voornaamste reden waarom MAG lassen zoveel wordt ingezet.

Je kunt alle soorten staal en RVS MIG of MAG lassen.

 

TIG-lassen

Tungsten inert gas (TIG) lassen is een complexere lasmethode. Het vergt veel vaardigheid van de lasser. De lasser bedient met de ene hand de lastoorts en voegt met de andere hand de lasdraad toe. Dit lasproces duurt langer dan MIG of MAG lassen maar heeft ook een voordeel: het is een stuk nauwkeuriger. TIG lassen wordt vooral toegepast bij het lassen van aluminium en RVS. Net als bij het MIG-lassen wordt er bij TIG lassen een inert gas gebruikt tijdens het lasproces.

Binnen Dumaco word er veel van TIG lassen gebruik gemaakt i.v.m. de hygiënische afwerking in de voedingsmiddelen en Farmaceutische industrie. Daarnaast wordt TIG lassen gebruikt voor het lassen van leidingwerk (i.v.m. doorlassing) en ook voor zwaardere constructies voor de grondlagen. Hierna worden de verdere lagen MIG/MAG afgelast.

lassen robot lassen

Laserlassen

Het laserlassen is een smeltlasproces met hoge energiedichtheid waarbij een lichtgevende energiebron gebruikt wordt. Vanwege de lokale warmte inbreng kunnen kleine en fijne hoogwaardige verbindingen gemaakt worden. Met de uitvoering van de lassen kunnen we in twee soorten onderscheiden:

 1. Warmtegeleidingslassen, dat wil zeggen het verbinden van onderdelen middels aansluiting. De maximale opening tussen de te verbinden materialen dient maximaal 0,1 mm te zijn.
 2. Keyhole lassen(dieplassen), middels deze methode kunnen we bijvoorbeeld twee platen strak tegen elkaar of op elkaar liggen, en met elkaar verbinden middels een diep-las.

Een ander groot voordeel is onze expertise met lasmallen. Daardoor vallen de kosten lager uit dan bij de concurrentie. De opstartkosten voor laserlassen zijn hierdoor zeer gunstig.

 

Plasmalassen

Plasmalassen – officieel PAW genaamd – lijkt erg veel op het TIG-lassen. Het is een doorontwikkeling van het TIG-proces om de productiviteit te verhogen. Bij het plasmalassen zijn er twee aparte gasstromen. De eerste gasstroom is het plasmagas dat rond de wolfraamelektrode stroomt en dat daarna de kern vormt van de plasmaboog. Daarnaast hebben we het schermgas dat het smeltbad beschermt. Dumaco beheerst deze techniek tot in de puntjes, waardoor het de kwaliteit van laserlassen bijna evenaart.

Voordelen plasmalassen:

 1. Hoogwaardige verbinding dun plaatmateriaal;
 2. Toe te passen in geautomatiseerd proces;
 3. Hoge lassnelheid.

 

Puntlassen

Met het puntlasapparaat klemmen we twee metaalstukken met kracht in. Voor de stroomstoot is het belangrijk dat de parameters van het apparaat goed afgesteld staan. Een te laag vermogen resulteert in onvoldoende doorlassing. Een te hoog vermogen zorgt voor een gesmolten product. Wanneer deze goed staat, smelt het metaal heel even waardoor de twee stukken massief aan elkaar vast komen te zitten. De binding tussen de twee is na dit lasproces dan ook enorm sterk.

Het personeel van Dumaco heeft al vele jaren ervaring met puntlassen. We zorgen voor de juiste parameters, voldoen aan hoge eisen en gaan altijd voor kwaliteit. Het resultaat is een metaalproduct waarop het puntlassen met de beste zorg en nauwkeurigheid is afgewerkt. Hierdoor bent u verzekerd van een topproduct.

 

Stiftlassen

Het stiftlassen of boutlassen is een verbindingstechniek waarmee bouten en stiften op metalen constructies of onderdelen worden aangebracht.

Er zijn verschillende manieren om te stiftlassen:

 1. Stiflassen met condensator ontlading
  Deze methode van stiftlassen creëert een “onzichtbare” las op het plaatstaal. Het lasapparaat maakt een vlamboog door middel van een hoge stroomsterkte en een speciaal gedimensioneerde lastip aan de las. De lasstroom wordt gegenereerd door het ontladen van een condensatorbatterij. Als het metaal is afgekoeld, is de las een feit.
 2. Cycle stiftlassen of kortsluit lichtbooglassen
  Deze techniek komt overeen met het stiftlassen met vlamboog en keramische ring. Het grootste verschil zit in het gebruik van hogere lasstroom en een kortere lastijd van maximaal 0,1 seconde. Verder heeft de lasbout geen aluminium kogel maar wordt er een beschermgas toegevoegd. Een voordeel van deze techniek is de minimale verkleuring op het werkstuk. Dit komt door de korte lastijd en ondiepe branding.
 3. Stiftlassen met vlamboog of getrokken lichtboog
  Geschikt voor grotere diameters. Er kan door materiaalimperfectie, zoals olie, vuiligheid en lichte roest, heen gelast worden. Bij het stiftlassen met deze techniek wordt tijdens het lasproces een elektrische vlamboog getrokken door de lasbout van het product af te bewegen. Een keramische ring wordt gebruikt om de vlamboog te richten en de laskraag te vormen. Het snel opstarten van het lasproces, een stabiele vlamboog en de reinigende werking van het smeltbad zijn belangrijk. Hiervoor gebruiken we een aluminium kogel of flux. Als de las is voltooid, kan de keramische ring gemakkelijk verwijderd worden.

 

Meer weten over (robot)lassen? Bezoek onze pagina ‘(robot)lassen’ voor onze complete whitepaper over deze bewerking.