Dumaco

Lassen: onze werkwijze

Lassen: onze werkwijze

Met verschillende lastechnieken is het mogelijk om twee of meer componenten te lassen tot een nieuw onderdeel. De kwaliteit en betrouwbaarheid van de verbinding is cruciaal, dat is van de middeleeuwse smederij tot hedendaagse hightech toepassingen gelijk gebleven. Afhankelijk van het gekozen materiaal, de uitvoering en het aantal van het uiteindelijke product kiezen we voor een bepaalde lastechniek.

Lassen is een complexe bewerking. De verschillende materialen, afhankelijk van het formaat en dikte, vragen ieder om een specifieke lasmethode. Maar voor alle werkstukken is het doel gelijk: een zo sterk mogelijke verbinding van componenten. In dit artikel behandelen we hoe we bepalen welke techniek we inzetten en onze werkwijze op gebied van lassen.

lassen

Lasprocessen

De twee belangrijkste lasprocessen die Dumaco inzet:

  • MIG/MAG
  • TIG

Beide lasprocessen kunnen binnen Dumaco worden toegepast door middel van:

  • Handlassen
  • Robotlassen

Welke lastechniek er wordt ingezet is afhankelijk van de toepassing, materiaalsoort en het aantal producten. Dit behandelen we later in het artikel. We zetten eerst kort de technieken die bij Dumaco gebruikt worden uiteen:

MIG / MAG lassen

Afhankelijk van het te lassen materiaal kan men gebruik maken van het MIG (metal inert gas) of MAG (metal active gas) lasproces. Beide methodes behoren tot de zogenaamde booglasprocessen. MIG/MAG lassen is een type elektrisch booglassen waarmee gebruik wordt gemaakt van een afsmeltende elektrode. Bij dit proces wordt een lasdraad mechanisch aangevoerd in de lastoorts.  Deze lasdraad fungeert als elektrode en als toevoegmateriaal.  Dit zorgt voor een aanzienlijke verbetering van de lassnelheid.

Het verschil tussen beide methoden is het gebruikte gas voor de bescherming van het smeltbad. Het gas zorgt voor de bescherming van het smeltbad tegen vervuiling en verbranding door binnendringen van zuurstof vanuit de omgeving in het smeltbad. Bij MIG lassen gebruiken we een inert gas (argon en in zeldzame gevallen helium). Bij MAG lassen maken we gebruik van een beschermgas welke als hoofdbestandsdeel argon heeft met een toevoeging van koolstofdioxide (CO²) en in voorkomende gevallen ook zuurstof. Het MAG lassen verschilt ten opzichte van MIG lassen. Het actieve gas reageert met het smeltbad omdat het actief is betrokken bij de zogenaamde gas-bad-reacties.

Het lassen met CO² is daarnaast goedkoper dan met inert gas, dit is ook de voornaamste reden waarom MAG lassen zoveel wordt ingezet.

Je kunt alle soorten staal en RVS MIG of MAG lassen.

TIG lassen

Tungsten inert gas (TIG) lassen is een complexere lasmethode. Het vergt veel vaardigheid van de lasser. De lasser bedient met de ene hand de lastoorts en voegt met de andere hand de lasdraad toe. Dit lasproces duurt langer dan MIG of MAG lassen maar heeft ook een voordeel: het is een stuk nauwkeuriger. TIG lassen wordt vooral toegepast bij het lassen van aluminium en RVS. Net als bij het MIG lassen wordt er bij TIG lassen een inert gas gebruikt tijdens het lasproces.

Robot lassen

Bovenstaande lasmethodes zijn zowel manueel als via robotlassen in te zetten. Bij enkelvoudige complexere vormen wordt manueel gelast. De lasrobots worden ingezet wanneer er seriematig laswerk te doen is. Die keuze heeft te maken met het ontwikkelen, produceren en vrijgegeven van lasmallen en het ontwikkelen van een lasprogramma voordat de lasrobot ingezet kan worden. Robotlassen heeft een aantal voordelen ten opzichte van manueel lassen: een hogere herhaalbare kwaliteit, korte looptijden en doorgaans lagere kosten. Voor het precieze kort cyclische werk zetten wij onze gecertificeerde lassers in die het product dan handmatig lassen.

Veiligheid

Binnen ons bedrijf is veiligheid voor de werknemers het allerbelangrijkste. Onze lassers werken veilig en met de noodzakelijk PBM’s. Iedere lasser is verplicht om een brandvertragende lasoverall,  lashelm, lashandschoenen en veiligheidsschoenen te dragen. De extreme hitte en het felle licht kunnen blijvende schade veroorzaken aan iemand die zich niet houdt aan de veiligheidsvoorschriften die van toepassing zijn tijdens het uitvoeren van de laswerkzaamheden.

Keuze Lastechniek veelal afhankelijk van materiaal

Welke lastechniek het beste gebruikt kan worden ligt vaak al besloten in het gekozen materiaal. We zetten ze in hoofdlijn op een rijtje:

Staal lassen

MAG lassen wordt hoofdzakelijk toegepast voor ongelegeerde of laaggelegeerde staalsoorten. De samenstelling van het beschermgas kan verschillen per lasproces. Afhankelijk van de dikte van het materiaal kan het noodzakelijk zijn om het materiaal voor te verwarmen. Dit wordt voorafgaand aan het uitvoeren van het laswerk bepaald volgens de betreffende normen.

Het voordeel van het MAG lasproces is dat het in vrijwel alle posities uitgevoerd kan worden. Ook heeft het een hoge lassnelheid, hoge inschakelduur en is te mechaniseren om te kunnen lassen met robots. Nadeel is dat het MAG lasproces gevoelig is voor wind. Hierdoor moet het uitgevoerd worden in een beschermende omgeving.

RVS lassen

Bij het lassen van RVS staal is het belangrijk dat de roestvaststalen eigenschap van het metaal in tact blijft. RVS staal brengt geen warmte over waardoor het risico ontstaat dat het lasgedeelte te heet wordt en kromtrekt of corrosie ontstaat. Om dit risico tegen te gaan moet de lasser iets zorgvuldiger te werk gaan dan bij het lassen van normaal staal. Om oververhitting te voorkomen gebruiken wij bij het bewerken van RVS minder stroom en versnellen we de beweging van de toorts. RVS kan dan ook met zowel TIG als MIG worden gelast.

Aluminium lassen

Aluminium kan worden gelast met behulp van zowel TIG- als MIG methoden. De keuze wordt bepaald door de dikte van het aluminium. Vergeleken met alle soorten staal heeft aluminium een ​​veel hogere thermische geleidbaarheid, evenals een lager smeltpunt. Daarnaast is het zeer reactief op lucht waardoor er een harde oxidatie laag ontstaat op het oppervlakte. Deze oxidatie laag smelt veel later dan het onderliggende aluminium. De laag moet dan ook vooraf worden verwijderd met een staalborstel of chemisch oplosmiddel.

Het lassen van aluminium gebeurd op een lasrobot met een hogere stroomsterkte en snelheid dan andere metaal. Hiermee wordt het beschermd tegen teveel hitte. Daarnaast moet het aluminium worden beschermd tegen verdere oxidatie, dit kun je realiseren door gebruik te maken van inert gas (TIG of MIG lassen).

Lassen binnen Dumaco

Binnen Dumaco werken wij met gestandaardiseerde processen die kwaliteit en leveringsbetrouwbaarheid waarborgen. Dit komt o.a. tot uiting in de behaalde certificeringen welke Dumaco Montfoort in huis heeft. Deze certificeringen zijn: ISO 9001:2015, NEN-EN-ISO 3834-2, EN-1090 EXC.3 en EN-15085-2 CL2.

Het proces begint met het aanleveren van de juiste tekeningen van het productontwerp of een gesprek met een van onze specialisten. Onze kennis van metaalbewerking en specifieke lastechnieken leidt in het eerste geval vaak tot een verbetering aan het ontwerp, in het tweede geval ontwikkelen we het uiteindelijke ontwerp samen met de klant. In alle gevallen wordt het productieproces afgestemd op uw wensen.

Als de tekening eenmaal gereed is wordt deze door onze werkvoorbereiders gecontroleerd en ingepland. Lassers met de benodigde certificering én ervaring gaan vervolgens aan de slag. Lassen is vaak een van de laatste bewerkingen in het productieproces en combineert bijvoorbeeld componenten die eerst met laser gesneden en gekant zijn. Doorgaans volgt op lassen enkel nog een nabewerking zoals coaten of verdere assemblage voordat het gereed product op transport gaat.

Wilt u iets laten lassen of heeft u vragen over laswerk? Wij komen graag met u in gesprek.