Dumaco

Materiaalcertificaten in de Portal

Materiaalcertificaten als onderdeel van de kwaliteitsborging

Klanten streven niet alleen naar hoogwaardige metalen, maar ze willen ook de zekerheid dat de geleverde materialen voldoen aan de specificaties en normen die essentieel zijn voor hun toepassingen. Hier komt het belang van materiaalcertificaten als integraal onderdeel van kwaliteitsborging naar voren.

Certificaten zijn documenten die de eigenschappen en samenstelling van een specifiek metaal aantonen. Ze bevatten informatie over de chemische samenstelling van het metaal, mechanische eigenschappen (zoals treksterkte, vloeigrens, hardheid), warmtebehandelingen, afmetingen en andere relevante kenmerken.

Voor wie zijn materiaalcertificaten belangrijk?

In bepaalde sectoren zijn metaalcertificaten niet alleen een kwaliteitsvereiste maar ook een wettelijke verplichting. Het naleven van internationale normen en specificaties is dan essentieel, en het certificaat fungeert als een bewijs van conformiteit. Vooral in sectoren zoals de bouw, luchtvaart en olie- en gasindustrie.

Door een materiaalcertificaat aan te vragen, kan u de kwaliteit van het geleverde metaal verifiëren. Dit draagt bij aan de algehele kwaliteitsborging van de eindproducten of constructies waarin het materiaal wordt gebruikt. Het is dan ook een belangrijk instrument voor transparantie en kwaliteitscontrole in de gehele toeleveringsketen. Materiaalcertificaten zijn niet zomaar documenten; ze vormen de ruggengraat van kwaliteitsborging in de metaalindustrie.

Welke materiaalcertificaten zijn er?

  • Fabrieksverklaring type 2.1: Een document waarin de producent bevestigt dat de geleverde producten voldoen aan de bij de bestelling gestelde specificaties, maar waarin geen beproevingsresultaten worden vermeld, op basis van “niet-nader voorgeschreven keuringen”.
  • Fabriekscontrole-attest type 2.2: De beproevingsresultaten zijn verstrekt op basis van “niet-nader voorgeschreven keuringen”. Er worden dus wel beproevingen uitgevoerd maar het type beproeving is niet vastgelegd. In geval van niet nader voorgeschreven keuring wordt onderzocht of producten die voortkomen uit hetzelfde productieproces aan de bij bestelling gestelde specificaties beantwoorden. De verrichte keuring hoeft NIET noodzakelijk betrekking te hebben op de geleverde producten.
  • Keuringsrapport type 3.1: Een document waarin de producent verklaart dat de geleverde materialen voldoen aan de bij bestelling opgegeven normen/specificaties en waarin beproevingsresultaten worden verstrekt op basis van nader voorgeschreven keuringen.
  • Keuringsrapport type 3.2: Een 3.2 certificaat is een keuringsrapport dat geldig is verklaard, door de bevoegde vertegenwoordiger van de koper, op basis van nader voorgeschreven keuringen. Er is dus een relatie tussen het certificaat en het geleverde materiaal in de vorm van stempels of markeringen én is extra gecontroleerd door een vertegenwoordiger van de koper. Meestal zijn dit controleurs van een keurinstantie.

Welke certificaten zijn er beschikbaar in Dumaco Portal?

In de Dumaco Portal zijn de fabriekscontrole-attest type 2.2 en het keuringsrapport type 3.1 beschikbaar als certificaat. Onderstaande tabel geeft dit goed weer:

Fabriekscontrole-attest type 2.2Keuringsrapport type 3.1:
S235, DC01 en Sendzimir DX51D+Z275.RVS 304, RVS 314, S355 en Aluminium (EN AW-5754 – AlMg3

Hoe ontvang ik een certificaat?

Bij elke opdracht en in de Dumaco Portal is het mogelijk tegen een kleine meerprijs materiaalcertificaten aan te vragen. Geef dit bij de offerte-aanvraag aan en wij regelen de rest voor u. Het certificaat wordt per email opgestuurd naar de contactpersoon die de bestelling heeft geplaatst. U kunt ervanuit gaan dat u het aangevraagde materiaalcertificaat binnen een week na levering ontvangt.

Onze experts staan áltijd voor u klaar.

Met een materiaalcertificaat, geregeld via Dumaco heeft u de bevestiging dat het door u bestelde materiaal in de geleverde order is verwerkt en voldoet aan de betreffende materiaalspecificatie. Heeft u nog vragen over uw kwaliteitsborging of wilt u een concrete opdracht bespreken? Neem gerust contact met ons op. We helpen u graag verder.